REALIZOWANE BADANIA:

•  „Neurofizjologiczne korelaty oceny estetycznej”;

• „Aktywność bioelektryczna mózgu  w kontekście  procesu edukacji i rehabilitacji”;

• „Ocena funkcjonowania poznawczego młodzieży z niepełnosprawnością z wykorzystaniem techniki eyetrackingu”;

• „Kreatywność twórców z kręgu art brut”.

 

Zapraszamy do współpracy 

 

 

BADANIA

NAUKOWE

Copyright © 2015 PROFUTURO All Rights Reserved